Project Description

Onze opdrachtgever KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) vroeg ons om Operatie NUP in beeld te brengen. Betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opgesteld. En waaraan Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en uitvoeringsorganisaties zich hebben gecommitteerd. In deze film vertelt programma-manager Operatie NUP bij KING, Ingrid Hoogstrate, hoe Operatie NUP beleid en uitvoering bij elkaar brengt.